rok 2018
images/b_klasztor.jpg

Wielki piątek rozpoczęliśmy jutrznią w kościele. Po niej nasza wspólnota klasztorna odprawiła Drogę Krzyżową. Nabożeństwo to było jeszcze odprawiane o godz. 10:00 (dla dzieci) i o 15:00. Na zakończenie każdego z nich można było uczcić relikwie Krzyża Świętego.
Przez cały dzień trwała adoracja w Ciemnicy połączona z okazją do spowiedzi.
Zgodnie z tradycją zakonną bracia zgromadzeni w refektarzu (klasztorna jadalnia) zjedli obiad na klęcząco. W czasie posiłku czytano opis Męki Pańskiej.

jutrznia

Droga Krzyżowa wspólnoty klasztornej

adoracja w Ciemnicy

Droga Krzyżowa dla dzieci

obiad wielkopiątkowy w klasztorze