rok 2018
images/b_100_f.jpg

W Wielki Czwartek o 18:00 odprawiliśmy Mszę Wieczerzy Pańskiej. Liturgii przewodniczył o. Artemiusz, wikary naszego domu zakonnego. Kazanie wygłosił o. Magnus. W czasie obrzędu mandatum o. Artemiusz i o. Mateusz umyli nogi 12 przedstawicielom naszej wspólnoty parafialnej (rodzina z małymi dziećmi, wdowiec, wdowa, małżonkowie, chorzy i młodzież). Komunii Świętej udzielono pod dwiema Postaciami. Na zakończenie Mszy małe chleby otrzymały tegoroczne dzieci wczesnokomunijne.