rok 2018
images/b_dzieci.jpg

Br. Eliasz Franciszek Klyta OFM urodził się 29 grudnia 1957 roku w Chorzowie z ojca Leona i matki Marii z domu Klosek. Zamieszkiwał wraz z rodzicami i bratem w Chorzowie, najpierw w parafii św. Józefa, a od 1965 roku w parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie-Batorym. Ochrzczony został 15 stycznia 1958 roku w kościele parafialnym św. Józefa, a bierzmowanie otrzymał 18.05.1968 r. w kościele Wniebowzięcia NMP. Wychowywany religijnie przez rodziców prowadził regularne życie sakramentalne i w czasie nauki szkolnej uczęszczał na naukę religii.

Mając siedem lat rozpoczął w 1964 roku naukę w Szkole Podstawowej,  a po jej ukończeniu w roku 1972 kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Janusza Korczaka w Katowicach, którą ukończył w 1976 roku jako tokarz. Jako uczeń Szkoły Zawodowej pracował w Śląskiej Fabryce Urządzeń Górniczych „Montana” w Katowicach. Od 1976 roku pracował w Walcowni Blach Grubych w Hucie „Batory”.

Na początku 1981 roku zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Franciszkańskiego w prowincji Wniebowzięcia NMP w charakterze kandydata na brata zakonnego. Został przyjęty i 16.02.1981 roku rozpoczął kandydaturę w klasztorze w Jarocinie. W klasztorze jarocińskim minister prowincjalny o. Damian Szojda przyjął Go 21.02.1981 r. do nowicjatu - otrzymał wtedy habit zakonny i imię zakonne Felicjan, które pod koniec nowicjatu zmienił na Eliasz. Nowicjat ukończył 10.02.1982 r. składając w kościele franciszkańskim św. Antoniego w Jarocinie na ręce ojca prowincjała Damiana Szojdy pierwsze przyrzeczenie zachowywania rad ewangelicznych.

Po nowicjacie prze dwa lata przebywał w klasztorze w Wieluniu, a następnie 09.02.1984 r. powrócił do Jarocina podejmując obowiązki furtiana  i zakrystiana. Te same obowiązki pełnił w klasztorze w Osiecznej, do którego przybył na mocy obediencji z 29.11.1986 r. Niedługo potem, 08.02.1987 r. złożył w  kościele św. Antoniego w Jarocinie, na ręce ministra prowincjalnego o. Joachima Mazurka, profesję uroczystą.

Dnia 10.07.1987 r. zarząd Prowincji powierzył br. Eliaszowi pełnienie obowiązków furtiana w klasztorze w Panewnikach. Był furtianem do 1995 roku. Wtedy pojawiły się dolegliwości kręgosłupa. Przez rok oddano Mu w opiekę klasztorny refektarz. Dolegliwości kręgosłupa się wzmagały i w 1996 roku otrzymał rentę inwalidzką. Nie obarczano Go więcej cięższymi obowiązkami, lecz na ile można było, pomagał miejscowej wspólnocie. Przebywał nadal w Panewnikach. Z dniem powstania w 2011 roku infirmerii w Panewnikach został do niej przeniesiony. Zmarł 17 stycznia 2018 roku, po operacji, w szpitalu w Piekarach Śl.

Br. Eliasz Franciszek Klyta przeżył 60 lat, w Zakonie 36.